COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA

MOJE COLWAY

Nepřihlášen
Klient

Fotografie není k dispozici

COLWAY NEWSLETTER Aktuality velmí důležité

newsletter

Jak bude vypadat Colway ve svém druhém desetiletí?

Drazí přátelé, společně jsme dosáhli významných výsledků. Za minulých 10 let jsme naši organizaci postavili do čela našeho sektoru ve střední Evropě. Podařilo se nám to za pomocí jednoduchých prostředků. Určitě by to tak mohlo pokračovat i v letech následujících. My si však přejeme jít dále s plným nasazením. Chceme, aby lidé profesionálně spojení s Colway, kteří dosahují skvělých výsledků, se cítili být ve svém podnikání bezpeční, jakožto jeho spolutvůrci. Proto se musí Colway ve své druhé dekádě  systémově i právně reorganizovat. 10 let z historie skvělé a prakticky rodinné firmy již nenávratně dospělo ke svému konci.

 

Otvíráme se světu

Skok do druhé dekády by měl firmě Colway konečně otevřít cestu do světa. Dle našich představ by měla v celkem nedaleké budoucnosti povstat organizace, kterou pracovně nazýváme: „Colway International”. S alternativním finančním plánem a ve standardech, závazných v nejrozvinutějších  firmách MLM na světě. Sídlem firmy by měla být politicky i hospodářsky bezpečná země, s příznivou daňovou politikou. Nové budou i finanční techniky, především pak pro vyplácení členských provizí, které se budou vzorovat na nejmodernějších modelech používaných v současném MLM. Koncepcí je zachování původní matrice systému, ale doplněné o nový – alternativní. Ten bude nově představovat dodatečné vysoké příjmy pro ty, kteří stáli při základech současných struktur Colway. Zároveň bude pro všechny otevřenou možností celosvětového náboru.

Myslíte, že jsou tato slova příliš futuristická? Nejsou. V tomto směru jsme již učinili zásadní kroky.

Cokoli nového, inovativního a vedoucího k rozvoji nebude ani v nejmenším narušovat podnikání těm, kteří budovali s firmou Colway její základy. Vždy bude na prvním místě bezpečí a stabilita. Vše bude fungovat na zásadách dobrovolnosti. Nikoho nebudeme k našim novým vizím tlačit či nutit. Naše prvotní zásady Colway tedy nadále platí.

 

KOLAGENY NOVÉ GENERACE - Tohle rovněž nejsou futuristické vize, protože jsou již hmatatelné

Mluvíme zde zajisté zejména o tepelně odolném kolagenu. Ale nejenom. „Biochemická povídka”  z newsletteru z 19. června 2014 nebyla pouhou pohádkou. Účastníci výpravy do Thajska dostali v těchto dnech na vyzkoušení něco, co se v průběhu posledních dvaceti let zdálo být nemožné. Gelový hydrát kolagenu, izolovaného z rybích kůží, který se dokonce po rozehřátí na thajském slunci do několika desítek ⁰C neroztékal. Při každém vychlazení se opět vracel do původní struktury. Tohle je opravdová senzace, protože právě tato vada na kráse brzdila jeho celosvětovou kariéru biochemického vynálezu. Náš rybí kolagen s trojitou šroubovicí byl absolutně nekompatibilní s předpisy a garančními podmínkami ve většině zemí světa. K tomu negativně přispěly i další logistické problémy, spojené s jeho teplotní stabilitou.

Samozřejmě že vás musím ujistit, že zavedení výroby kolagenů nové generace, nebude znamenat konec pro původní recepturu Colway - našeho „starého” výborného Přírodního Kolagenu. Jednoduše získáváme další výrobek, který před námi otevře nové obchodní trhy a distribuční možnosti.

 

Hlavní zásluhu na odhalení této technologie musíme přiznat doktoru Janu Czarneckému z Jeleniej Góry (více v newsletteru z 26. 6.2014 ) . Colway se s jeho laboratořemi přátelí již celkem dlouho. Teplotní stabilitu jejich gelů jsme získali po dvou letech experimentování pomocí fyzikálních metod. Bez dodatečné chemie, což představuje rovněž do určité míry senzaci, protože umožňuje emulgaci kolagenu se širokým spektrem látek se silnými regeneračními účinky na pokožku. Proto dnes začínáme nesměle mluvit o kolagenech − v množném čísle. Otevírají se před námi ohromné možnosti. Kolageny nové generace jsou charakteristické také tím, že jejich pH se blíží ke hladině typické i pro lidskou pokožku. To bylo rovněž doposud nedosažitelné. Co k tomu dodat – toto téma se vždy pro jistotu raději nerozvádělo. No a na konec něco, co spotřebiteli moc neřekne, ale pro biochemika je největší senzací: proces dezintegrace trojitých šroubovic, tedy jejich rozpadu na jednotlivé spirály a peptidy (podmínka sine qua non transepidermálnosti molekulárního kolagenu) který je v této látce vůbec poprvé opakovatelný a kontrolovatelný! Otevírá to nám - producentům rybích kolagenů - doposud uzavřenou cestu ke standardizovaným vědeckým výzkumům, při nichž budeme moci získávat opakovatelné výsledky. V následku toho obdržíme také přímé vědecké důkazy o jeho působení.

Kdy? Na sklonku podzimu. Tyto kolageny nám jich dodají opravdovou spoustu. Můžeme s nimi dosáhnout opravdové revoluce, počínajíc od vyhození všech ochranných polystyrenových termo obalů do smetí.

Tím spíše, že biotechnologické perspektivy Colway na další desetiletí nebudou rozhodně končit jen na kolagenech nové generace. Pouze v této jediné laboratoři na nás čekají přinejmenším další tři látky, které budou v současné medicíně opravdovou senzací. Nikdo se s nimi ještě v kosmetologii nepředvedl. My však máme jasný záměr to udělat. Přesněji řečeno, již k tomu dochází. Setkali jsme se totiž s lidmi, se kterými nás spojuje vize a nadšení!

Ve druhém desetiletí bude mít Colway ve své nabídce produkty, jaké předběhnou naši epochu. S vynikajícím působením, které ostatním nebudou jinak dostupné, především pak našim konkurentům. Budou chráněny vědeckými autoritami a patenty. Také v tomto odvětví dosáhneme nové kvality.

 

Pomalu se rozcházejí cesty firmy Colway s Inventií

Asi jste už, přátelé, pochopili, že v souvislosti s těmito změnami, které nás čekají, s perspektivami a velkými vynálezy, se nám již nechce plakat nad nezastavitelně se rozlévajícím mlékem?

Naším hlavním dodavatelem výrobků (pokud samozřejmě započítáme Colvitu, protože pokud nikoli, pak je dodavatelem asi 32-33% z hodnoty obratového sortimentu v síti) – je Inventia PT. Na podzim si otevřel v České republice a na Slovensku, v současnosti již i v Polsku, distribuci svých produktů pod vlastní značkou, se kterou dnes konkuruje síti Colway. Organizátorem této činnosti se stala jedna z našich spolupracovnic, která byla většině z colwayovců velmi dobře známá. Rozloučení firmy s touto osobou bylo jedním z nejpokrokovějších činů v historii Colway, které přispěly k dalšímu rozvoji sítě.

Určitě je to i pro nás těžké pochopit a objektivně okomentovat. Určitě všichni víte, že obraty v Colway již odedávna stále narůstají. To se týkalo také nákupů z Inventie a Veny. Nebyly to tedy žádné finanční potíže, které by zde rozhodovaly. Byla to politika a citové vztahy, které nemají nic společného s pragmatismem v byznysu. To byli rádcové … Proto nám zůstává k tomu dodat: rozumíme a k novým skutečnostem se postavíme dynamicky. Tím spíše, že si můžeme říci upřímně, že to pro nás nebylo žádné překvapení a ani nás to příliš netrápí.

Pokud vezmeme v úvahu průměrné vztahy s Inventiou v posledních letech a obsazení významné pozice v Inventii osobou, která se vůči nám stavěla otevřeně nepřátelsky. Především členům sítě způsobila mnoho škod, což sami bereme jako ránu pod pás a jednoduše jsme již ztratili chuť k tomu, abychom tento vztah zachraňovali.

Bereme v potaz také právní a patentovou situaci kolagenu (viz newsletter z 11.06.2014)  a také právní situaci Colvity (viz odstavec níže) − považujeme na úrovni zdravého úsudku, že je tento rozchod již nezvratný. Dokonce můžeme říci, že je i prospěšný. Těžko bychom si mohli představit další expanzi sítě Colway, když jeden ze strategických a nejžádanějších výrobků dokonce ještě není přihlášen jako uvedený do obratu a druhý může být kdykoli předmětem obžaloby ze strany vlastníka ochranného práva k metodě jeho výroby.

Nemáme tedy proč plakat a bránit něco, s čím souvisí další prohnilé kompromisy. Nechť se tedy zapíše v historii, že definitivní krok k rozchodu mezi Inventií a Colway nebyl náš. My jsme takovou vůli jako první neprojevili.

Musíme připomenout, že v dějinách MLM není znám případ, aby nějaká síť dala souhlas k tomu, že bude postavena do role jednoho z konkurujících odběratelů produktů. To je nereálné. Dokonce můžeme říci, při pohledu charakteru víceúrovňové distribuce je to urážející. Jak již všichni velmi dobře víme, podmínkami účinné distribuce v MLM jsou mimo jiné: jedinečnost produktů, monopolní postavení, těsnost systému, úplná přizpůsobitelnost výrobce, nákupní ceny dovolující vysoké marže a výplaty provizí na mnoha úrovních. Všechny z těchto podmínek ve vztahu s Inventií odedávna  bývaly porušovány, až jsme se doslechli toto...

Oficiálně by to měl být „pozvolný rozchod”. Inventia by totiž chtěla „aby se vlk nasytil a ovce zůstala celá”. Tedy aby si Colway co nejdéle u nich nakupoval a propagoval jejich značku a současně na trhu toleroval vnitřního konkurenta, v podobě jejich distribuční firmy. Jak rovněž můžeme předpokládat zkoušejícího ještě přetahovat distributory z našich řad.

My jsme k takovému pozvolnému a klidnému rozchodu dali souhlas − ať to znamená cokoli. Přírodní Kolagen Inventia by měl být v nabídce Colway alespoň do října, a pravěpodobně tak dlouho jak budeme chtít. Již brzy budou na trhu i kolageny v našem vlastním provedení. Bohužel bude  muset i jeho balení ještě jednou podlehnout změně. Vzor již byl schválen a alternativní výroba je již pro všechny možné případy garantovaná.

Kuriozitu této situaci dodává také fakt, že Vena – odedávna autonomní firma Pawła Kałęckého s vlastím sídlem − dodavatel většiny sortimentu z naší současné kosmetické řady … rozchod se sítí Colway neplánuje. Deklaruje dlouholetou a plodnou spolupráci a nemá žádné námitky ani nejmenší protesty. Zcela naopak – investuje do nových produktů pro Colway, které mají na trhu úspěch. Nepřipouští k sobě „rádce” ani jakékoli problémy. Jak příznačné.

 

Stabilita dodávek v období transformace

Prohlášení, že se naše cesty s největším dodavatelem výrobků do sítě Colway rozcházejí, bude zajisté využíváno našimi odpůrci a nepřáteli k náboru našich distributorů do jiných byznysů. Například prostřednictvím výstrah, že „Colway končí”, „ztratil” atd. Informujeme Vás, že jsou to nesmysly a pokud je uslyšíte od člověka z Colway, pak na něj přihlédněte s podezřením. Dle našeho (a nejen našeho) názoru, Inventia svým rozhodnutím odejít od obchodní taktiky výhradní produkce pro Colway činí nebývalou chybu. Nikdo jiný jim nedá to, co jste jim dávali Vy. Odrazování obchodního partnera, který od nich po dlouhá léta systematicky zvyšoval nákupy, je krokem, který je při pohledu ze stránky byznysu jen těžce srozumitelný.

Bude to zejména jejich vlastní problém. Dilematem budou finanční vlivy na tohoto výrobce. Pro nás, jakožto distribuční organizaci, to bude problém minimální nebo nebude prakticky žádný. Při pohledu do budoucna to pro nás bude spíše výhoda. Okolo poloviny objemu našeho obratu, tvoří doplňky stravy, u kterých již máme plně zabezpečenou vlastní výrobu. Kolem 20 % tvoří kosmetické výrobky firmy Vena, která deklaruje trvalou spolupráci, ale i na ni máme v případě potřeby skvělé alternativy. Zůstává Přírodní Kolagen, který bychom dokonce i v případě dřívějšího přerušení dodávek od Inventie byli schopni okamžitě vyrábět pod naší vlastní značkou, včetně otištěného čísla jediného v současnosti platného patentu na metodu získávání kolagenového hydrátu.

Colway tedy nic neztrácí. Naopak získává ohromné pole působnosti na mnoha úrovních. Od svobody výběru nových partnerů, přes oporu opravdových vědeckých autorit založenou na patentech, až po očekávané lepší ceny, což v budoucnosti rovněž pocítíte.

Uvědomte si prosím, že tím, kdo se v současnosti u výrobců dožaduje produktů pro Vás není,  Colway.  Proto tedy ve chvíli, kdy uslyšíte, že „Colway něco ztrácí”, se můžete klidně rozesmát. My se nikoho prosit nemusíme. Spíše naopak. My, a Vy spolu s námi, jsme objektem nemalých snah o získání přízně. Výrobci přicházejí do Colway sami. A začnou se ucházet i další, jen co se rozletí zpráva, že jsme volní, odpoutaní od schématu minulého desetiletí. Přicházejí k nám výrobci produktů, které ještě svět neviděl. Unikátních i senzačních. Mezi nimi také výrobci Přírodního Kolagenu Colway − vyráběného zcela stejnou metodou, která je ovšem patentovaná. Patří mezi ně rovněž vynálezci rybích kolagenů nové generace. Je možné je mísit s neuvěřitelně prospěšnými látkami, jsou tepelně odolné a mají pH lidské pokožky. Takových, ve kterých jsou procesy rozpadu trojitých šroubovic na jednotlivé spirály kontrolovatelné! Dávají tak nepředstavitelné perspektivy pro celosvětovou expanzi!

 

Originalita i kvalita

V průběhu ostrého konkurenčního boje se můžete doslechnout jedovatých textů na téma falešných výrobků a napodobenin. Zapamatujte si prosíme tuto větu: Colway nic ani nikoho nemusí napodobovat. Colway je značka! Colway je již dva roky oficiálním PRODUCENTEM celého svého distribuovaného sortimentu! (viz: následující odstavec) Nač bychom měli „napodobovat” producenta, který nás již „de facto“ jako výhradního distributora nechce? Přece to by bylo absurdní a prospělo by jen jako reklama konkurenci! Prosím, abyste se takovým nesmyslům vysmáli.

Colway tedy ve své druhé dekádě bude budovat výhradně vlastní sortiment a vlastní značku. Je opřena o vědecké autority, patentová ochranná práva i vlastní certifikáty. Doslechnete se pochybností na téma jejich kvality? I ty budou velmi rychle rozptýleny. Žádným způsobem se nebudou schopny bránit před faktem, že Colway bude vlastnit svůj vlastní rybí kolagen, vlastní Přírodní Kolagen, opatřený na balení jediným číslem patentu, figurujícím v úředních zápisech na tuto metodu. Kdo může mít právo nazývat patentovanou výrobu „napodobeninami”? (zde doporučujeme opakovaně pročíst důležité informace z newsletteru z 11.06 2014 ).

Kdo má právo nazývat napodobeninou značku, která je chráněna ochrannou známkou?

Víme, že mnoho lidí bylo kvůli vnucování slova „Inventia” na čelní straně balení rozčíleno. Ovšem byli mezi námi rovněž lidé, kteří byli emocionálně s touto značkou svázáni. Těm chceme vzkázat, že výrobky tvořené touto firmou budeme mít v nabídce pravděpodobně ještě dlouho. Je celkem možné, že ještě dlouho po oficiálně prohlášeném rozchodu našich firem. Ve skutečnosti to závisí především na chování lidí, kteří realizují nové distribuční koncepce Inventie. Pokud nebudou útočit na naši (a Vaši) síť agresivním způsobem, že by nám chtěli jednoduše přetahovat naše distributory, pak by naše spolupráce byla po dohodnutí zcela nových vztahů určitě možná ještě dlouho. Můžete nám totiž věřit, že při přihlédnutí současných událostí, které mají pouze „politické” příčiny, firma Colway je jim daleko více potřebná, než jsou oni nám…

 

Co si máme v současném právním slovníku představit pod názvem „producent” kosmetických přípravků?

Pozor, protože to má velký význam pro některá fakta. Stále se vyskytují socialistické stereotypy, že producent je něčím významným, tedy jakousi „vyšší šarží” v hospodářském obratu. Přitom v současném právním systému EU je tomu i z právního hlediska úplně jinak.

Firma Colway si již před více než dvěma lety zaregistrovala centrálním registru EU CPNP  všechny  kosmetické výrobky z naší nabídky. S Přírodním Kolagenem na jejich čele! Dodáváme: registrovány jsou pod námi, jako jejich producentem (Článek 2 odst.1 pís.d Nařízení (WE) č. 1223/2009 předepisující: "producent" představuje každou fyzickou či právní osobu, která kosmetický výrobek  svěřuje k projektu či výrobě a uvádí tento produkt do obratu pod vlastním názvem či obchodní značkou).

Jak je tedy patrné z nové unijní legislativy, fyzický výrobce kosmetických produktů tedy příliš silnou pozici nemá. Mnohem důležitější je ten, který výrobky uvádí do obratu, tedy účinně prodává. Právo jej nazývá stejně tak producentem, jako i samotného výrobce.

Zopakujme si: Colway je odedávna z právního hlediska producentem celého svého sortimentu, samozřejmě pod vlastním názvem i obchodní značkou. Veškeré registrace si může každý ze zájemců prohlédnout. Po aktualizaci balení budou tyto registrace zveřejněny v oddělení ke stažení (download) na www.colway.cz Podproducenty si můžeme vybírat jakékoli. Řekl snad někdo, že Inventii zcela vylučujeme? Prohlašuji, že nikoli. Dokud mezi Vámi bude o Přírodní Kolagen Inventia zájem a dokud na nás nezaútočí takovým způsobem, který by naši další obchodní spolupráci zcela vyloučil. My nebudeme střílet první, i když disponujeme těžkými kanóny.

 

Právní status Colvity/ Invity – velmi důležité téma

V následku kontroly, která u nás proběhla na počátku února roku 2014, nás hygienický úřad informoval o tom, že doplněk stravy Colvita (známý také pod názvem Invita) prodávaný v naší síti, ve svém složení neodpovídá svému popisu (jiný vitamín E, jiné tobolky). Ani váhou a dalšími parametry nesouhlasí s ohlášením provedeným v roce 2007 firmou Inventia (s aktualizacemi provedenými do roku 2009), které jsme v průběhu uvedené kontroly předložili. Že to je ve skutečnosti úplně jiný produkt, který jsme navíc v letech 2007-2010 prodávali… a to bez jakéhokoli upozornění, i když do září roku 2009 v GIS ( Ministerstvě Zdravotnictví polské rep. )  žádná zpráva o uvedení přípravku s názvem Colvita / Invita do obratu nebyla. ( http://colway.net.pl/media/downloads/Zg%C5%82oszenie_do_GIS_Colvity.pdf )

Po roce 2010 byly rovněž nutné změny v popisech balení tohoto doplňku stravy (vynucené novými předpisy), stejně jako jeho složení a gramáž, druh používané želatiny v tobolkách, množství tobolek v balení (Colvita / Invita 120 kaps) apod. My jsme však nikdy od výrobce nedostávali žádné aktualizační dokumenty. Kontrolní úřady nás také informovaly, že Colvita / Invita 60 tobolek i 120  tobolek vyžadují samostatné přihlášení.

Stáli jsme před situací, kterou jsme nemohli akceptovat a která i pro nás byla z právního hlediska velmi nebezpečná: výrobek, který představoval významnou část obratu v naší síti, ještě neměl právně dořešen svůj status uvedení do obratu. Právě proto neodkladně firma Colway Sp.J. v únoru letošního roku poprvé uvedla doplněk stravy Colvita do obratu − s takovým složením a s takovými vlastnostmi, jaké měl náš výrobek získávaný od Inventie již nejméně dva roky. Obě naše ohlášení byly přijaty v GIS rychle a bez námitek...

Ve stejném momentě jsme poprosili svého dodavatele – Inventii - o kopii dokumentu, kterým byla Colvita účinně v GIS registrována. V současném složení, gramáži, popisech množství tobolek i blistrů apod. Od února jsme tyto dokumenty neobdrželi. V této situaci jsme sami napsali do GIS dopis, ve kterém jsme požádali o zpřístupnění veřejné informace v otázce: jaká jsou v rukou této instituce účinná a aktuální ohlášení k doplňku stavy Colvita. V odpovědi jsme obdrželi dopis GIS, který nás  informoval o tom, že v letech 2012-2014, mimo oznámení firmy Colway z února − do GIS nepřišlo žádné účinné oznámení, ani o jakémkoli záměru uvedení do obratu doplňku stravy s názvem Colvita / Invita… 

Tím nám znovu vznikla kuriózní situace. Náš výrobce, který sám hlásá svůj záměr, že se s naší sítí rozejde, kvůli tomu, že má vlastní distribuční plány, nám nejdříve v letech 2007-2010 prodával pro naše zájmy strategický doplněk stravy bez ohlášení názvu, se kterým nám  jej  dodával. Aniž by jej účinně ohlásil do obratu, po nejrůznějších právních změnách, které dnes úřady formálně vyžadují.

Ve skutečnosti všichni obchodovali jsme s výrobkem, který je zatížen právními vadami. V naší sekci ke stažení stále visí k tématu Colvity/ Invity  jeden jediný dopis, který nám byl doposud od Inventie dodán. Je to jemně řečeno jen slabá základna pro distribuci výrobku od tohoto výrobce. Vše se odehrává v době, kdy jsou mnozí z našich  manažerů přísně kontrolováni hygienickými úřady, často právě v souvislosti s Colvitou. Na štěstí se tyto úřady zatím nezeptaly na kompletní nesoulad současného stavu a ohlášeného popisu Colvity / Invity, se kterým Inventia před mnoha léty výrobek uvedla. Stejně tak se neptaly na kopii platného ohlášení, které je aktuálně vyžadováno i právně.

 

Co tedy můžeme dělat? Vše, co bylo výše napsáno – máme zdokumentováno.

Jméno i obchodní značka Colvity jsou majetkem firmy Colway. To je nesporné. Máme to potvrzeno ochrannými právy, vydanými polským Patentovým úřadem http://colway.net.pl/baza-wiedzy/100/ a také: http://colway.net.pl/baza-wiedzy/98/ od roku2007.

Složení doplňku stravy (z právního hlediska je řazen mezi potraviny) nikdo patentovat nemůže. Ale to je pro nás v podstatě mnohem lepší, protože máme záměr složení komponentů Colvity v budoucnosti ještě zdokonalovat. Nepovažujeme totiž její současné složení za dokonalé a konečné. V té „naší” Covitě, kterou jsme si v únoru zaregistrovali, najdeme více kolagenových bílkovin, na úkor bílkovinných zbytků, které zpravidla při procesu lyofilizace kolagenového hydrátu vznikají. Bude tam rovněž hned aktivnější forma přírodního vitamínu E. Jantaran tokoferolu místo acetátu. To jsou prozatím změny nevelké. Máme však řadu okouzlujících návrhů a nápadů. A nejsou jen tak od kdekoho, protože je navrhují lidé, kteří již mají zaregistrovaný nejeden patent na poli medicíny či biochemie.

Také jsme na základě naší inzertní poptávky obdrželi nabídku okamžité velkoobchodní výroby Colvity ve farmakologickém režimu s atestací farmaceutické fakulty a navíc v dobré ceně. Rozhodli jsme se tuto nabídku přijmout…

Jak jste si mnozí zajisté všimli, COLVITU již od začátku června prodáváme v našich nových baleních. Naše Colvita není v ničem horší, a na základě její farmaceutické atestace smíme tvrdit, že je rozhodně lepší. Z právního hlediska je příkladně bezpečná – na rozdíl od Colvity / Invity Inventia. V současné pro doplňky stravy velmi složité době je to také velmi významné. S atestem Farmaceutického Institutu. Vyráběná ve výrobně léků. Alternativní výroba Colvity mimo Inventii u jiných producentů ani pro nás není novinkou, i když k tomu docházelo jen v úzkých sériích a na objednávku některých našich importérů – zahraničních odběratelů. Má skvělou pověst, bez problémů získala veškeré registrace, včetně velmi striktní ve Švýcarsku. Bude to mít ještě jednu pozitivní stránku. Dokážeme tak všem členům naší sítě, kteří stále žijí v mentálním stereotypu, že firma Colway je na čemkoli či na někom ve výrobě a zásobování závislá, že takové názory jsou mylné. Pokud takové názory vyslovuje někdo z našich řad, pak jde jen o snahy některého z našich diverzantů.

Také to mnohým lidem připomene, že veškeré změny, které přijímáme, mohou být pouze změnami k lepšímu. Tak tomu bylo již po minulých 10 let a nyní bude tento proces ještě více urychlen.

 

Podoba vnitřní organizace v „bouřlivém období”

Řekněme si to na rovinu. V Colway stále fungují struktury, kde byly mezi jejími členy po dlouhá léta z nejrůznějších důvodů hlásány pohádky tohoto typu: „náš úspěch je postaven na výrobku, tímto produktem je kolagen firmy Inventia. Colway představuje pouze mezisklad, který nám jej dodává…” Autoři takovýchto „motivačních” tezí budou nyní postaveni před problém… Nediskutujeme o tezi, zda je Colway pouze „meziskladem” (a plátcem provizí), která je určitě i pro nás přinejmenším urážlivá. Se zdrojem úspěchu to ovšem také není tak úplně pravda, i kdyby se jednalo jen o statistiku. Přírodní Kolagen určitě je (a jistě ještě dlouho bude) naší lokomotivou, ovšem stále více z hlediska marketingu, než samotného obratu. Statistika je nediskutabilní. Náš skvělý vlajkový produkt, na jehož bázi naše organizace Colway vznikla a na té historii se již nic nezmění, je však také výrobkem, který obíhá jen v poměrně slabých obrátkách. A proč jej tedy máme v nabídce dokonce v 9 různých provedeních? Je to proto, že dnes tvoří něco málo přes dvacet procent objemu reálných obratů sítě…

… a najde se určitě ještě několik dalších důvodů úspěchu. V čele hledejme zaangažování či efektivní práci fantastických lídrů a čelních manažerů sítě. Příčin je určitě mnohem více, než jen hydrát kolagenu, který dnes vyrábí tucet výrobců a nezřídka v celkem dobré kvalitě. I když s pokulhávající koncepcí jeho dalšího odbytu. Musíme si na rovinu říci, že po deseti letech si tento neuvěřitelný biochemický vynález stále nikdo masově nakupovat nechce. Že kolageny kteréhokoli z výrobců byly bez úspěchu vystavovány na poličkách,… I kolagen Inventie mezi nimi není žádnou výjimkou. Ten bývá „nakupován” jen v případě, že se kupující již dříve setkal s legendou produktů a marketingem firmy Colway… protože kolagen je potřeba umět prodat. Alespoň poprvé, konečnému spotřebiteli. My to umíme a proto to děláme. Navíc velmi účinně. Ovšem to už není zásluha výrobce, ale našeho systému. Našeho vzdělávání a motivace. Největší je Vaše zásluha. Největším magnetem Přírodního Kolagenu vždy byly, jsou a budou Vaše vlastní zkušenosti s jeho používáním. Právě v tomto dilematu spočívá zdroj našeho současného rozchodu s hlavním producentem, který se za naši síť a naše bezprostřední prodejce po dlouhá léta doslova styděl. Nikdy si neuvědomil slova, která jsou výše uvedena. Neakceptoval je. Je hluboce přesvědčen, že vyrábí zboží, které se „prodává samo” díky své kvalitě. Že si najde své masové odběratele „jinak”… Je přesvědčen, že rozhodujícím činitelem v našem nesporném společném úspěchu minulého desetiletí byla jeho značka, kterou jsme v poslední době museli na balení výrobků exponovat.

I když o tom rozhodně neuvažujeme, ani nám to žádným způsobem nehrozí – firma Colway by si se současnými perspektivami, které se před námi aktuálně otvírají, skvěle poradila i bez nativního kolagenu. Ale jak si poradí náš doposud hlavní dodavatel v nezvratné situaci progresivně klesajících objednávek od naší sítě… to uvidíme. Být bookmakerem, na ně bych si mnoho nesázel.

Právě proto v této politicky zcela nové situaci budou mít opravdový problém ti, kteří šířili báchorky, že firma Colway je pouze meziskladem. Musí se s ním poprat. V zájmu udržení vlastní důvěryhodnosti.
Colway totiž představuje daleko více. V partnerství s „meziskladem” by si bylo celkem těžké vydělat větší množství peněz. Mezisklad neposkytuje systémovou a vzdělávací základnu. Nevytváří legendy ani nebuduje obchodní společnost, organizační kulturu, nevytváří takovou dostředivou přitažlivost ani nerozdává diamanty.

Současné období se může zdát ideálním časem pro nadcházející změny. Nikdy dříve nebyl firma Colway tak silná, tak jednotná, neměla tak vysoké obraty, nezaznamenávala tak rychlý příliv nových členů, především tolika mladých lidí.

Chci vás všechny informovat o tom, že i my tento okamžik vnímáme. A cítíme tu sílu.

 

Scénáře pro nejbližší budoucnost

Předpokládajíc upřímnost prohlášení našeho dosavadního hlavního dodavatele, v otázce „rozvodového řízení” by nemělo dojít k ničemu zvláštnímu. Budeme se pomalu muset rozloučit s názvem Inventia ve všech textech, na internetových stránkách a samozřejmě si budeme přát co nejdříve odstranění tohoto názvu i z balení, jejichž dotisky nás čekají. Od této chvíle si již, Vážení přátelé, budujeme výhradně vlastní značku!

Ptáte se určitě, jestli lidé, kteří by měli Inventii organizovat alternativní distribuci, nebudou používat v souvislosti s Colway pomluvy a lživé komentáře? Těžko tomu dnes věřit, ale … uvidíme.

Inventia již zprovoznila svoji vlastní distribuční firmu a zářivě jasné jsou a budou snahy o přetahování nejrůznějšího typu, které někteří z Vás mají možnost zažívat již dnes. Pravdou je, že šance na vybudování jakékoli obratově významnější víceúrovňové distribuce startujícího konkurenta jsou jen velmi útlé. Již dnes vidíme aktivity osob, které svoji kariéru s Colway na vlastní přání prohrály, i ony se budou určitě pokoušet, na základě velmi negativních komentářů snažit vytrhávat z našich řad, koho se jen dá.

Je zcela samozřejmé, že to budou snahy s minimální účinností. Jako vždycky, nyní především. Ale můžeme s nimi počítat. Jen na vás záleží, jak své řady před texty plnými negativních názorů s jasnými záměry zabezpečíte. Připravte se na nejrůznější lži a pomluvy. Budete chtít vůbec takovým tématům naslouchat? Přece za časů existence MLM ještě nikdy nikdo s podobným přístupem ničeho významnějšího nedosáhl. Zvláště při podobné hlavní motivaci a takových osobnostních vlastnostech, jaké jsou charakteristické pro osoby, které by snad měly tvořit „alternativu pro Colway”.

Jak to ve finále dopadne? Tak, jak vždy, při podobných scénářích v historii marketingu. Za pár měsíců už bude Colway uhánět po zcela jiných kolejích. K tak velkým cílům, že na vše, co jsme doposud dosáhli, budete vzpomínat už jen  jako na  minulost. Období krásné, příjemné  − ale spíše průkopnické.

 

redakce COLWAY NEWSLETTER

banner

banner

Telefon: +420 596 411 182 | +420 605 222 665 | GDPR | © 2006-2020 COLWAY Česká republika