COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA

MOJE COLWAY

Nepřihlášen
Klient

Jakým způsobem se můžete oživit v systému Colway International?

Jakým způsobem se můžete oživit v systému Colway International?

Jakým způsobem se můžete „oživit” v systému Colway International?

Dnes Vám povíme o tom, jak se lze oživit v systému Colway International. A co vlastně tím oživením myslíme? Aktivaci reálného žijícího člověka v systému Colway International, který již dříve vlastnil pozici v systému Colway. Základna celé struktury z prvního finančního plánu COLWAY Česko a Slovensko bude promítnuta do nového systému Colway International. Neznamená to však, že do tohoto nového byznysu budou automaticky všichni Manažeři a Distributoři Colway přeneseni. Bylo by to proti předpisům a navíc nikdo za Vás nebude v této důležité otázce rozhodovat. Pokud se chcete s Colway pustit do dalšího byznysu nebo teprve nyní zahájit svůj síťový byznys – pak je ve Vašich rukou možnost „oživení“ - tedy vykonání krátkého a zcela jednoduchého procesu registrace v Colway International. Pozor ! Tímto způsobem, jaký Vám představujeme, je to možné pouze při zachování identického místa ve struktuře, na jakém jste působili doposud v Colway ČR nebo SR ! Tak chápeme etický kodex tohoto byznysu. Registrace v jiném místě než doposud bude pro členy prvního plánu možná teprve v roce 2016, zajisté pouze za předpokladu, že se dříve „neoživí”.

Tak začínáme…

Abyste se mohli zaregistrovat do systému Colway International, na www.colwayinternational.com klikněte na "převést účet "  

nebo přimo vstoupite na odkaz: 

http://colwayinternational.com/register/migrate.html

 

Změnte jazyk na češtinu:

 

KROK I

 

V prvním kroku systém ověřuje naše údaje z nynější pozice v síti COLWAY Česká a Slovenská republika. Systém nás žádá o uvedení čtyř údajů:

1. ID Zákazníka – tedy identifikační číslo, pod kterým vystupujete v systému např. CZ00543. 


2.  Jméno
 

3. Příjmení

4. PSČ POZOR tady místo vašeho PSČ uveďte CZ001 je to univerzální kód v systému  pro celou ČR a SR.

Je třeba pamatovat, že všechny tyto údaje musí souhlasit s údaji k pozici, kterou „oživujete”. Pokud tyto údaje doplníte, klikněte na pole DÁLE. Pokud by údaje nesouhlasily, pak se objeví informace:

Chybně vyplněný formulář

  • Pro uvedená data nebyl nalezen účet

V takovém případě je třeba důkladně ověřit, zda jsou Vámi vyplněné údaje správné. Přesněji, zda souhlasí s někdejšími údaji uvedenými v Colway. Pokus si v tom nejste na 100 % jistí, pak se s námi můžete kontaktovat na colway@colway.cz nebo +420 596 411 182.

Pokud se Vámi zadané údaje shodují, pak systém přechází ke KROKU II

 

KROK II

Ve II. kroku Vás systém poprosí o vyplnění tří údajů:

1.  Stat

2. RČ – je třeba pamatovat, musí to být Vaše skutečné RČ!


3. E-mail – Váš kontaktní e-mail (může to být Vaše nová e-mailová adresa)

Rodné číslo musí být správně zadáno a musí být jedinečné mezi již „oživenými“ osobami – nelze 2 krát „oživit” stejné rodné číslo. Pokud taková situace nastane, objeví se informace „Uvedené RČ již v systému existuje”.

Podobně je tomu s Vaší e-mailovou adresou – musí být přesná a v systému jedinečná. V opačném  případě Vám systém nedovolí pokračovat.

Po vyplnění těchto tří údajů klikněte na „DÁLE” – pokud je vše v pořádku, systém přechází ke KROKU III

 

KROK III

Ve třetím kroku Vás systém poprosí o vyplnění údajů.

Login – uživatelské jméno, které bude použito v partnerských odkazech. Napřiklad po zadáni loginu "salonkrasy" budete mit svoji adresu http://www.salonkrasy.colwayinternational.com 

Heslo – používané pro přihlašování do systému

Jméno a příjmení – převzaté z původního systému (nyní s možností jejich upřesnění a změn !)

Adresa bydliště – převzata z původního systému (nyní s možností změny !)

Korespondenční adresa – pokud je odlišná - s možností změny !

Telefony - převzaty z původního systému (s možností jejich změn !)

Poté se objeví žádost o přijetí všeobecných podmínek spolupráce a souhlasu o přístupu k osobním údajům.

Po vyplnění povinných údajů systém ověřuje jejich správnost. Pokud je vše v pořádku vyplněno, systém odesílá na mailovou adresu uvedenou při druhém kroku zprávu s aktivačním odkazem. Po kliknutí na odkaz budete přesměrování na přihlašovací panel:

Do systému se můžete přihlásit pomocí svého jména Login nebo ID (z Vašeho e-mailu) a také hesla, uvedeného ve třetím kroku.

A je to!

Ano, Váš proces „oživení” proběhl úspěšně! Na váš uvedeny e-mail byla odeslana zpráva z aktiváčním odkazem. Kliknutím na odkaz aktivujete svůj účet. Není to snad zcela jednoduché? Teď již Vám nezbývá nic jiného než naplno začít  !

Pamatujte…

Tohle je prozatím zjednodušená instruktáž, která platí pro méně komplikované případy, kterých by měla být naprostá většina. Mnohé otázky, detaily a pochybnosti budeme řešit individuálně. Některé otázky (např. týkající se duplicitních či vícenásobných provizních pozic, které mnozí z Vás vlastnili v prvním plánu) jsou neustále tématy diskusí a analýz.

Telefon: +420 596 411 182 | +420 605 222 665 | GDPR | © 2006-2020 COLWAY Česká republika