COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA

MOJE COLWAY

Nepřihlášen
Klient

Distribuce

Nejrůznější snahy obejít představitele firmy COLWAY a dosáhnout přímo k výrobci byly naprosto nesmyslné. COLWAY vsadil na celosvětovou síť spotřebitelů... Neznamená to však, že by se kolagen prodával jen mezi spotřebiteli. Jeho distribuční systém je otevřen také velkoskladům, drogeriím a lékárnám i lidem působícím přímo v marketingu. Za podmínky zachování cen z firemních ceníků, které jsou stejně závazné pro všechny odběratele. Přesto jsou pro tento obchod opravdovými favority prodejci tvořící víceúrovňové struktury prodeje. O této obchodní strategii bylo rozhodnuto na základě: důkladného průzkumu marketingu, vlastností výrobku a životních zkušeností šéfů COLWAY. Chtěli totiž pro světový trh bezprostředního prodeje vytvořit historicky první druh zboží, které nemusíte nikomu vnucovat, přičemž po něm bude toužit většina dospělé populace. A tak se také stalo.

Přírodní kolagen se prokázal být velkým tržním hitem. Nejen jako výrobek, ale i jako způsob na vlastní lukrativní byznys bez nutnosti vlastních investic. Podařilo se dosáhnout nemožného, alespoň dosud v kategorii distribuce v MLM systému. Lidé zapojení do budování prodejních struktur firmy COLWAY, již v prvních měsících dosáhli výdělků několika tisíc dolarů. Počet takovýchto Manažerů narůstá, síť se plynule rozvíjí a vše je stimulováno dvěma činitely: Tím prvním je senzační výrobek, který nesporně překračuje všechny hranice MLM jak velikoostí sítě spotřebitelů, tak objemem bezprostředního prodeje. Druhým je marketingový systém COLWAY, který (jak přiznávají i nejlepší a svým organizacím nejvěrnější síťoví prodejci) tvoří zcela nové standardy ve světovém network marketingu! Zakladatelé COLWAY sesbírali mnoho kritických názorů na síťový marketing, které navrstvili v průběhu osmnácti let, aby se z nich ponaučili. Vytvořili marketing s lidskou tváří, příznivý pro všechny účastníky a bez jakýchkoli úchylek. Ultraliberální systém, vytvořený tak, aby se celá obchodní marže rozdělila v rámci sítě, kde na tomto výborném výrobku vydělávají i obchodníci a organizátoři prodeje. Aby byla práce lidí zaplacena a získané pozice byly skutečně natrvalo.

COLWAY je historicky první sítí, ve které je celý výdělek z prodeje výrobků určen k přerozdělení mezi její účastníky.

COLWAY je prvním marketingem, ve kterém nemusíme snít o cizích snech, ale sníme si své vlastní. Každý z účastníků si může tento marketing vyvézt do jakékoli země či města, a stát se díky němu milionářem.

Rozdíly mezi sítí COLWAY a dalšími organizacemi působícími v systému MLM :

 • je dostupná jak obchodním firmám, tak i bezprostředním prodejcům, zásilkovému a internetovému obchodu. Lze vtáhnout do byznysu velkosklad a přitom ani největší z nich nemůže obejít svého iniciátora
 • od nikoho není žádána výhradní loajalita
 • ceny výrobků jsou přizpůsobovány na cenové hladony přijatelné ve východo-evropských podmínkách
 • slevy při nákupu dosahují až 40 % a v případě smluvně vázaných partnerů i více
 • dosažení těchto úrovní je reálnější než kdekoli jinde
 • nejsou podmíněny žádným nuceným nákupem
 • nevyžaduje žádné časové a obratové meze
 • nejsou v něm žádné účastnické poplatky
 • neexistují žádné ztráty pozic následkem neaktivity
 • reklamní a informační materiály je možné získat za výrobní ceny, pez přirážek
 • nemá žádné prvky sekty či pyramidy
 • zásady jsou jednoduché a interpretované v zájmu účastníků sítě
 • lze znásobit příjmy prostřednictvím podpory nižších pozic prodejní sítě, v praxi lze tak mnohonásobně čerpat provize (na více úrovních) ze stejného obratu
 • cokoli vymýšleli účastníci jiných síťových systémů, aby z nich vytáhli peníze je zde dovoleno a dokonce doporučováno
 • pro ambiciózní členy existují karierní zkratky
 • je to explodující síť, která je však stále nová, což zajišťuje zakladatelům nových struktur báječné výdělky
 • v jiných MLM jsou hledány kličky, jak nevyplácet všechny provize, ale my hledáme cestu jak rychle zaplatit

Telefon: +420 596 411 182 | +420 605 222 665 | GDPR | © 2006-2019 COLWAY Česká republika