COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA

MOJE COLWAY

Nepřihlášen
Klient

O Kolagenu - už asi všechno...

Nejdříve je potřeba vodík, uhlík a dusík ...
Vzniká tzv. aminová skupina

do ní se připojuje karboxylová...
tedy uhlík, kyslík a vodík a i ještě
jeden kyslík...


Společné seskupení R (Glycin, Valin, Alanin, Cystein)

... a tak se rodí jednoduchá aminokyselina - glycin. Je to pěšák armády - na příkladě, který bude následovat.

Pokud bychom "dolní levé H, pod N" nahradili CH3, pak vznikne alanin, a např. - CH2 - SH, pak získáme cystein. O něco delší vzorce, nám rozšířením skupiny NH2 a COOH (aminové a karboxylové) utvoří stále složitější aminokyseliny např. lyzin, valin,
hydroxilyzin, prolin, hydroxiprolin. Aminokyseliny se dokáží spojit, právě díky připojení aminové skupiny (NH2) k jedné z aminokyselin do karboxylové skupiny (COOH) zcela jiné aminokyseliny.

Dvě aminokyseliny tvoří dipeptid.

Tři aminokyseliny tvoří tripeptid....

Deset aminokyselin tvoří oligopeptid (jako četa ve armádě).

Sto a více aminokyselin tvoří polypeptid (jako celý útvar).

Polypeptidy, které se skládají ze sta a více aminokyselin již považujeme za proteiny (bílkoviny).

Je to již jednořadý kolagen. Slovo kolagen se začalo užívat v biochemii, protže do bílkovin o tomto složení lze započítat minimálně 19 druhů aminokyselin, z nichž 12 je endogenních (vytvářených výhradně organismy obratlovců, ryb a plazů).

Takže používání názvu kolagen např. pro rostlinné proteiny je samozřejmě marketingový nesmysl, který vyplynul ze závisti kosmetických konernů samotného magického slůvka kolagen. Žádný jiný kolagen, než ten vytvořený v organismu zvířete nebo člověka - neexistuje.

Ze všech druhů aminokyselin jich je v organismu homo sapiens zastoupeno 25.

Spojování aminokyselin do stále větších peptidů, až k síle útvaru nebo dokonce batalionu (tedy polypeptidu), se stále odehrávají ještě v kasárnách (v buňce, která je tvoří např. ve fibroblastové). Poté je však batalion (asi 1000 aminokyselin v jednom řetězci) vypuštěn z kasáren (z fibroblastu) na polygon (mezibuněčná tkáň). Tam se už bataliony nazývané šroubovicemi spojují v pluk (superšroubovici) a celá formace už čítá i 3000 aminokyselin.

To však ještě není konec. Pluky (superšroubovice) tvoří brigády (fibrily) a z brigád vznikají - divize (vlákna). Divize tvoří armádu.

Armáda je už velkou formací. Potřebuje artilerii, tábor a zásobitelskou síť. Proto kolagenová vlákna obrůstají jinými bílkovinami, s pevnými vazbami a armáda se stává sepjatou a málo pohyblivou. Od stádia rozvoje na úrovni fibril se již kolagen nedá hydratovat (není rozpustný).

Tenhle malý avšak zásadní rozdíl mezi superšroubovicí a fibrilem je pak zdrojem dalších častých nedorozumění kolem přírodního kolagenu. Pouze někteří jednotlivci, kteří mají částečné povědomí o biotechnologii, kteří slyšeli nebo přečetli, že vlákna, a dokonce jejich složky - fibrily, jsou nerozpustné, nerozumí tomu, že čistý kolagen se může vyskytovat ve formě hydrátu gelového charakteru. Dokonce ani toho, že narozdíl od hydrolyzátů kolagenu ze savců, jediných dosud v praxi známých extraktů, tenhle gel už není peptidová sekaná, rozsekaná za účelem rozředění, ale že mají tu čest s trójspirálovým, kolagenem třetího řádu.

Pro vyjasnění připomeneme:

Zároveň musíme upřesnit, co je to vlastně polský rybí kolagen, a čím je to, co nejčastěji v kosmetice a implantologii nazýváme "kolagen".

Přírodní kolagen je bílkovinou, která se vyskytuje v kůži sladkovodních ryb. V nedotčené podobě izolované od mateřského organismu bylo přeměněno extrakcí a hydratací do vodního roztoku, za zachovámí konformace třetího řádu s trojtou šroubovicí.

Vystupuje v podobě přírodního gelu, který má vysokou kosmetickou hodnotu. Rybí kolagen díky svojí spirální struktuře vykazuje biologickou aktivitu. Procházejíc do mezibuněčné tkáně pokožky má nesporný vliv na aktvitu keratinocytů a fibroblastů, a také celou řadu kosmetických a dermatologických účinků.
Kolagen v podobě hotového kosmetického výrobku by měl ve složení INCI obsahovat pouze vodu, bílkoviny, organickou kyselinu a stabilizátor. 4 - 5 složek. Ne více.

Tzv. "kolagen hovězí" je vláknem pátého řádu, nerozpustného kolagenu, vyříznuté z laloku mladého dobytka. Bílkovina s takto rozsáhlou částicovou stavbou nemá žádnou šanci projít bariérou zrohovatělé vrstvy pokožky jinak, než metodou invazíjní.

Pro takové účely se tento druh kolagenu skutečně používá. Implantáty z vláken hovězího kolagenu se zdaří úspěšně aplikovat u asi 92 % pacientů, ale degradují asi po 7 měsících.

Hovězích vláken v rozsekané podobě se také užívá k vytváření bílkovinných hydrolyzátů. Tento biologicky neaktivní emulgát je pouze rozsekanou kaší z fragmentů peptidových řetězců, slouží jako plnidlo k dietetickým suplementům. Také je používán jako složka kosmetických přípravků, kde vytváří na povrchu pokožky "film" zadržující vodu. Tzv. "kolagen" byl sice používán po dlouhá léta v kosmetologii, přesto představuje jen malý výsek z přírodní řady téměř tří tisíc aminokyselin.
Veškerá porovnávání rybího kolagenu, třetího řádu, s hovězí "peptidovou mrtvolou" pátého řádu - nemají smysl.

Výše uvedenou informaci jsme měli definovat už dávno. To by nám dovolilo se vyhnout mnoha nedorozuměním, v nichž polemizující
často nevěděli, o co se vlastně dohadují.

Telefon: +420 596 411 182 | +420 605 222 665 | GDPR | © 2006-2020 COLWAY Česká republika