DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Bohužel..zvýšení cen také v Colway od 2.11.2021

Drazí přátelé a příznivci COLWAY! 

 

Jak jste si jistě všimli, dochází dnes ke zvyšování cen snad ve všech sférách. Stoupají ceny paliv a tím dopravy, ceny energií i potravin. Zprávy o inflaci a ekonomové naznačují, že zvýšené tempo růstu cen není dočasným jevem. V tomto ekonomickém prostředí byla také společnost COLWAY nucena zrevidovat aktuální katalogové ceny svých produktů. Doteď se podařilo udržet ceny beze změny díky výrazným zásobám surovin a obalů, které byli pořízeny na jaře loňského roku, kdy se naplno rozšířila pandemie a s ní spojená panika. Díky tomu se podařilo uchránit ceny nezměněné a oddálit nevyhnutelné…Bohužel tato situace je neudržitelná a ač neradi, jsme také nuceni ceny některých produktů navýšit. 

 

U našeho stěžejního produktu - Přírodního kolagenu - jsme rozhodli zatím cenu ponechat, i když to nebude dlouhodobě možné, vzhledem k tomu, že ceny polystyrénu, který tento kolagen chrání, rapidně stouply. 

 

Nové ceny pro vybrané produkty budou platné ode dne 2.11.2021