Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., ul. Špálova 145/20, Ostrava - Přívoz, 702 00. IČO 01509268, e-mail: colway@colway.cz

Vážení zákazníci od 25. 5. 2018 platí nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. V souvislosti s tím je nezbytné, aby každý zákazník e-shopu souhlasil se zpracováním osobních údajů provozovatelem e-shopu za účelem vyřízení objednávky, dotazu či jiné služby poskytované na těchto webových stránkách. Kupující má také  právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

Prodejce a provozovatel internetového obchodu uchovává informace o kupujících v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití a použity pouze pro realizaci objednávek, služeb a účetních operací. Tyto údaje prodejce v žádném případě nepředává žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti o účetnictví, či zákonného sdělení jiné informace, a dále s výjimkou přepravců pověřených prodávajícím dodáním zboží; těm jsou sdělovány pouze údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží. 

Pokud budete chtít využít práva o odstranění osobních údajů z databáze, zašlete písemný nesouhlas a tyto údaje budou odstraněny v nezbytně nutném rozsahu. S odsouhlasením obchodních podmínek zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

COLWAY ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., ul. Špálova 145/20, Ostrava - Přívoz, 702 00. IČO 01509268


Vážení zákazníci od 25. 5. 2018 platí nové nariadenie Európskej únie o nakladaní s osobnými údajmi všeobecne známe pod skratkou GDPR. v zmysle zákona č. 101/2000 Zz o ochrane osobných údajov, všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679. V súvislosti s tým je nevyhnutné, aby každý zákazník e-shopu súhlasil so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom e-shopu za účelom vybavenia objednávky, dotazu či iné služby poskytované na týchto webových stránkach. Kupujúci má tiež právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Súhlas je poskytovaný na dobu do jeho odvolania. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho doručenej predávajúcemu odstrániť z databázy.

Predajca a prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva informácie o kupujúcich v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky Osobné údaje kupujúcich sú zabezpečené proti zneužitiu a použité iba pre realizáciu objednávok, služieb a účtovných operácií. Tieto údaje predajcu v žiadnom prípade neposkytuje žiadnej tretej osobe, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti o účtovníctve, či zákonného oznámení iné informácie, a ďalej s výnimkou prepravcov poverených predávajúcim dodaním tovaru; tým sa oznamujú iba údaje, ktoré sú nevyhnutné pre doručenie tovaru.

Ak budete chcieť využiť práva o odstránenie osobných údajov z databázy, pošlite písomný nesúhlas a tieto údaje budú odstránené v nevyhnutne potrebnom rozsahu. S odsúhlasením obchodných podmienok zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov.